Water and Sanitation

20 house grade D ae kateaki- Housing Project

HOUSING PROJECT

Mwaitin te auti ae ena kateaki bon 20 te auti ae te Modified D grade ae te frame. Ao aikai nneia aika a tei iai,

8 Padua n triple S, ao 1 Clinic Padua, 8 Ronton, 1 TPS Tabwakea ao 2 Police Tabakea

E start te mwakuri n 30/8/21 are e waaki iai moa 10 te auti bwa 8 Ronton, 1 Padua clinic ao 1TPS Tabwakea.  Aio are ena waaki inanon 40 te bong ao e a tia naba.

Mwaitia Casual aika teirake ibukin 10 te auti bon 60 casuals.

E start te makuri ibukin Padua Tripple S n 23/8/21 ibukin 8 te auti. Anne are ena waaki naba inanon 40 te bong.

Mwaitia casual aika teirake ibukin 8 te auti bon 48.